Pentruder HFi –
Framtiden er lett og kraftfull

På Pentruder hviler man ikke på laurbærene men lytter til egne erfaringer, signaler fra bransjen samt endringer i lovverk angående arbeidsmiljø. Det kanskje største og mest synlige behov for endring når det gjelder retningslinjer fra EU har vært å produsere utstyr som er lett nok i forhold til nye forskrifter.