En fabrikk som er et laboratorium som er et verksted

Pentruder lokaler ligger i Borlänge i midten av Sverige. Her finner du designavdeling, produksjon og administrasjon.

Vi blir møtt av Elin Skantz som er kommunikasjonsansvarlig og alt-mulig-kvinne når det gjelder Pentruders ansikt utad. Hun forteller oss at de nå er i siste innspurten med den nye HFi systemet og alt bygges opp til lansering.

«Vi vil være absolutt sikre på at våre nye produkter holder det aller høyeste nivå og kvalitet», sier Elin. «Derfor går vi ikke på kompromiss med utviklingen og tar oss den tiden det tar å kvalitetsikre våre produkter før de sendes ut på markedet. Akkurat nå holder vi på med en 100 timers kontinuerlig test av den nye sagen RS2. Deretter blir det noen mindre tester med eventuelle justeringer før lansering”.

100 timers test av den nye RS2 sagen.

I et stort, støvete rom kan vi obervere at hun har rett. Her står en totalt nedstøvet RS2 og sager og sager, mens en operatør passer på og registrerer alt som foregår. Her overlates ingenting til tilfeldighetene.

Du kan lese mer om det nye systemet i en senere artikkel.

Stolthet og profesjonalitet

Noe som slår oss når vi går rundt i produksjonslokalene er hvor rolig alt foregår. Produksjonsanleggene er som et laboratorium og er lyse og rene med moderne datastyrte maskiner. Det er støy og maskiner selvsagt, men de ansatte har en profesjonell ro over seg. Når man snakker med de ansatte opplever man hvor alvorlig de tar jobben og hvor viktig de synes oppgaven med å lage noen av de mest suverene maskiner på markedet er. Det gir et svært tillittsvekkende inntrykk.

“Vi benytter aluminium av samme kvalitet som brukes i flyindustrien og freser ut hver eneste del til maskinene her på anlegget.»

maskindel produsert på Pentruder frest ut av aluminiumsblokk

En aluminumsblokk før og etter fresing

“Her produserer vi alle deler til våre maskiner selv”, sier Elin. “Vi benytter aluminium av samme kvalitet som brukes i flyindustrien og freser ut hver eneste del til maskinene her på anlegget. Store og små blokker i aluminium freses ut med nøyaktighet ned til 1000-dels millimeter. Alt måles, veies og sjekkes før det etterhvert samles i små grupper for å settes sammen. Det eneste vi ikke produserer er elektronikken, skruene og mutterene. De kommer fra kvalitetssikrede leverandører”.

Ved kontinuerlig å satse tungt og i lang tid har det vært mulig for Pentruder å holde kontroll på kvaliteten ved å produsere mest mulig internt i eget anlegg.

Kvalitet fremfor kvantitet

Selv om produksjonen er stor opplever man at hver enkelt ansatt har fokus på kvaliteten og tar seg nødvendig tid for å utføre sine oppgaver. Det er virkelig kvalitet fremfor kvantitet som gjelder. Her er ingen samlebånd eller roboter som setter sammen maskinene i et forrykende tempo. Alt gjøres for hånd av sindige ansatte som jobber fokusert og nøyaktig med å sette sammen maskinene, bit for bit, del for del.

Aller deler monteres for hånd av dedikerte og profesjonelle ansatte.

På en omvisning i anlegget kan man her og der se prototyper og ulike varianter av deler og maskiner. Det er tydelig at utvikling og produksjon fungerer tett sammen. Inntrykket blir at dette er nesten like mye et laboratorium eller verksted som en fabrikk. Fordelen med den form for produksjon er selvsagt at det er enklere å være ‘hands-on’ i utvikling og forbedring av produktene. Testing og utvikling pågår kontinuerlig og parallelt med produksjonen.

“I tillegg til at vi nå introduserer en helt ny produktlinje, arbeider vi målrettet med fokus på oppfølging, service og etterutdanning»

Langsiktig strategi

“I tillegg til at vi nå introduserer en helt ny produktlinje, arbeider vi målrettet med fokus på oppfølging, service og etterutdanning», sier Elin. «Våre produkter har nådd et svært høyt nivå både når det gjelder fleksibilitet, effektivitet, økonomi, ergonomi og enkelhet. Vi ser derfor at det neste viktige steget ikke ligger så mye i selve maskinene men hvordan de kan anvendes mest mulig effektivt og opprettholde størst mulig driftsikkerhet. For våre kunder er det selvsagt viktig at utstyret fungerer optimalt og vi ser at utvikling av kompetansen til operatørene som benytter utstyret, samt rask oppfølging og service blir stadig viktigere for å holde oss enda et steg foran våre konkurrenter. Det grunnleggende målet er å legge til rette for operatørenes hverdag. Det er der slaget står.”

Fordi Pentruder produserer sine egne deler har de mulighet for å alltid ha et stort og oppdatert lager.

Modulært system

Pentruder har utviklet et modulært system hvor hoveddelene enkelt kan konfigureres for å fungere på ulike oppgaver som kjerneboring, betongsaging eller wiresaging. I det store og det hele er det samme grunnkomponenter, men hvor moduler spesifikt for oppgaven kobles til utstyret. På den måten kan man bruke mye av det samme utstyret selv om oppgavene er ulike. Man kan raskt skifte fra det ene arbeidsområde til det andre og i det lange løp er dette en mye mer økonomisk løsning enn om man skulle kjøpe inn utstyr for hver enkelt oppgave.

Pentruder benytter i dag HF (Høyfrekvens) i stedet for hydraulikk. Det betyr mindre kabler og mindre arbeid med tunge kabler. På eksisterende modeller er det to koblinger, men på den nye HFi sagen er det kun en kabel. Noe som også fører til mindre vekt.

«Et viktig moment ved utvikling av nye produkter og funksjoner på Pentruder er at alle maskiner skal kunne oppgraderes.»

Service og oppgradering

Et viktig moment ved utvikling av nye produkter og funksjoner på Pentruder er at alle maskiner skal kunne oppgraderes. Selv om man har eldre modeller er de bygget slik at de kan oppgraderes til dagens nivå. Alle maskiner er altså kompatible. Dette kan ha enormt stor betydning for framtidig drift og investeringer og her ligger et potensiale til enklere og mer stabil drift. Det medfører også enklere oppdatering av kunnskap slik at operatørene ikke må lære alt på nytt og begå ‘begynnerfeil’ på helt nytt utstyr.

Software som forstår betong

For å utføre mest mulig perfekt jobb, på kortest tid uten kostbare avbrudd, er det viktig at utstyret brukes rett. Pentruder har utviklet software som kan ‘lese’ materialet det jobber med. Hvor glatt det er , hvor stor motstand, hvor hardt er materialet, hvor stor er klingen osv. Alle data samles inn og gir både en oversikt over forholdene og anbefalinger for mest mulig effektiv drift.

Kreativ og innovativ produktutvikling

Pentruders produktutvikling er et område hvor vi virkelig skulle ønske vi var flua på veggen. Når vi hører ulike historier om hvordan det jobbes, så gir det inntrykk av å være en svært kreativ og innovativ prosess.

Det utvikles uendelig med tegninger, det lages enormt mange prototyper, det testes med alle tenkelige små og store variabler, erfaring innhentes og prosessen gjentas igjen og igjen, helt til produktet tilfredsstiller de krav som er satt. Det kan man kalle å ha en profesjonell og innovativ holdning til arbeidet!

Det måles og kontrolleres over alt hvor man beveger seg på produksjonsområdet.

En sjelden opplevelse

Når vi går ut av døren for å ta fatt på hjemveien slår det oss at det er sjelden å oppleve en slik dedikasjon, nøyaktighet og profesjonalitet på en arbeidsplass. For oss var det fantastisk å se at i våre tider, hvor alt skal produserers raskt og billig (og ofte dårlig), fremdeles er noen sjeler som setter hele sin ære i å levere produkter som er gjennomsyret av kvalitet. Det ble en viktig opplevelse å ta med seg hjem.

Se våre produkter fra Pentruder her

Link til Pentruder’s egen hjemside

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *