Hold kontroll på støvet!

Silisiumdioksyd eller silika er en kjemisk forbindelse som finnes i materialer som brukes regelmessig i byggebransjen, inkludert sandstein, granitt, murstein og betong. På arbeidsplassen skaper disse materialene støv når de kuttes, slipes og hugges. Når det er fint nok, kan dette støvet inhaleres av bygningsarbeidere, noe som kan forårsake helseproblemer, for eksempel silikose eller bronkitt.

Mengden silika i de fleste materialer kan estimeres innenfor 20 prosent avvik. Sandstein har silisiuminnhold mellom 70 og 90 prosent, og det er mellom 30 og 45 prosent silisiumdioksid i fliser. I betong kan imidlertid kiselinnholdet være mellom 25 og 70 prosent, så det er vanskelig å estimere hvilke beskyttelsestiltak som er nødvendige for hver jobb.

Riktig utstyr er alfa og omega

Å bruke riktig støvoppsamlingsutstyr er den enkleste måten å unngå farene ved silikastøv. Fra sliping av betong til overflatepolering, må bygningsarbeidere må være klar over at de vil skape silikastøv, selv om partiklene er for små til at det blotte øye kan se det. Å investere i en støvsamler som festes til overflatebehandlingsutstyr er den beste måten å holde silikastøv innelukket og forhindre at det blir luftbåren.

Støvsugere og støvsamlere med ett-filtersystem er ikke grundige nok til å samle de finere partiklene som kan passere gjennom luftveiene og forårsake helseproblemer. Når det er fare for innånding av silisiumdioksyd, se etter en støvoppsamler med et individuelt testet filter med høy effektivitet (HEPA) og en høy minimumseffektivitet.

Alle har et ansvar

Entreprenører, produsenter av originalt utstyr og handelsorganer må koordinere sin innsats for å dempe risikoen for silikastøv ved å bevisstgjøre farene ved å puste inn små partikler og ved å fremme beste praksis når man jobber i miljøer med høyt silikondioksidinnhold.Alle har et ansvarEntreprenører, produsenter av originalt utstyr og handelsorganer må koordinere sin innsats for å dempe risikoen for silikastøv ved å bevisstgjøre farene ved å puste inn små partikler og ved å fremme beste praksis når man jobber i miljøer med høyt silikondioksidinnhold.

Vi på Akutt har stor kunnskap om hvordan du best mulig kan beskytte mot støv, hva som kreves under ulike forhold og hva slags utstyr man trenger for jobben. Ta gjerne kontakt og spør oss om det er noe du trenger å vite.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *