Hva du trenger å vite om blastring

En av grunnene til at mange brukere kan ha hatt noen problemer med Shot Blasting er mangelen på kunnskap og riktig instruksjon om hvordan utstyret skal brukes effektivt. 

Å forstå de grunnleggende konseptene for Shot Blasting, hvilken type “medie/stålkuler” du skal bruke sammen med passende mengde og blanding, er veldig viktig for å få nøyaktige den profilen du leter etter. 

Når man har forstått det grunnleggende konseptet, vil man se hvor fordelaktig Shot Blasting er. I denne bloggen vil vi dele noen viktige punkter slik at du kan se hvor enkelt det egentlig er.

Størrelsen på medie (stålkulene)

Når vi snakker om “medie” viser vi til de små stålkulene som du fyller i magasinet til Blastremaskinen. For de som kanskje ikke vet, så er Blast Wheel, eller slynghjulet, den delen av maskinen som kaster skuddet på overflaten du perforerer eller knuser.

Det er 10 forskjellige størrelser å velge mellom, avhengig av hvilken type profil eller struktur du ønsker å gi betongen.

S780/SS2.5
S660/SS2.0
S550/SS1.7
S460/SS1.4
S390/SS1.2
S330/SS1.0
En liten advarsel

Generelt anbefaler vi ikke å benytte Shot Blasting på medier som lim, epoxy og maling. Da er slipemaskiner utstyrt med PCD diamanter den riktige løsningen. Spør oss gjerne hva vi anbefaler til akkurat ditt prosjekt. 

Forståelse av underlaget

Avhengig av hvordan type overflate du ønsker. Så vil vi gi deg en informasjoner som du kan bruke for å oppnå ulike profil strukturer ved å shot blasting. 

Vår guide for betongoverflate og profil gir deg et bilde av strukturen påbetongoverflaten, fra glatt til grov ved bruk av et numerisk klassifiseringssystem hvor 1 er den minst strukturerte og 9 er den mest aggressive teksturen. Generelt kan du oppnå en CSP fra 3 til 8 med forskjellig størrelse og mengde medie, blanding og kjørehastighet.

De 3 nøkkelfaktorene

1. Størrelse på medie
Størrelsen på mediet du bruker vil ha en klar effekt på profilen eller strukturen til betongen. For eksempel, hvis du ønsker å lage en betongprofil inne i et offentlig bygg, vil du generelt ønske en jevnere, eller en lavere CSP, slik at du kan bruke et medie i mindre størrelse. 

Imidlertid, hvis du bearbeider fortau eller andre overflater som krever en sklisikker profil, skal du ha større medie eller en blanding av type medie slik at du kan lage en mer aggressiv og strukturert profil.

2. Framdriftshastighet
I tillegg til størrelse på mediet, spiller framdriftshastighet en betydelig rolle i overflateprofilen. Forsøk å tenke deg på hvordan mediet kastes med intens kraft mot betongen – hvis du står på samme sted eller beveger deg veldig sakte, vil du ende opp med en dypere og mer aggressivt strukturert profil. På den annen side, hvis du kjører raskere fremover vil ikke mediet ha den samme muligheten til å treffe betongen gjentatte ganger på samme sted. Derfor vil profilen din ha en litt jevnere struktur i sammenligning, selv om du brukte samme størrelse og blanding av mediet.

3. Mengde av medie under operasjon
Mengden refererer til hvor mye medie som faller på slynghjulet. Du kontrollerer dette ved å åpne eller lukke regulerings spaken. Jo mer du åpner ventilen, jo større mengde faller på viftehjulet, og omvendt. Jo større mengde medie du benytter, jo større blir mengden medie som treffer betongen og skaper dermed en mer strukturert profil (og omvendt).

Når du vet hvordan du vil at den konkrete profilen skal se ut, kan du  finne ut den beste måten å oppnå dette. Kombinasjonen mellom størrelsen på medie, framdriftshastighet og mengden av medie er nøkkelen. Det er viktig å ta seg litt tid og finne den rette blandingen av disse tre viktige faktorene for å sikre en riktig overflate profil. Hvis du legger for mye vekt på den ene eller andre av disse nøkkelfaktorene, risikerer du at profilen din blir ujevn eller usammenhengende.

Fordeler med Shot Blastring
  • Metoden er nesten støvfri.
  • Den er fleksibel og kan brukes på en mengde ulike underlag.
  • Miljøvennlig; Svært lite støv, og ingen kjemiske produkter.
  • Et bedre underlag for feste av nytt dekke eller for bedre heft av epoksy o.l.
  • De få kulene som ikke tas opp i maskinen kan enkelt hentes opp med magnet.

Våre maskiner

Blastremaskinen Impacts S410E er “storebror” i vårt sortiment og er en kompakt men samtidig en meget håndterlig maskin. Denne maskinen egner seg for mellomstore og store flater. For å oppnå maksimal utnyttelse av denne maskinen så anbefales det å bruke den sammen med støvsuger Dustcom 4025.

Dustcom 4025 Støvsuger
Stor, ergonomisk designet støvbeholder. Dette er en kompakt og ekstremt kraftig støvoppsamler. Nye innovative detaljer gir en optimalisert håndteringsy-telsen.

NFE 3396 Blaster
Med bl.a. variabel hastighet, setter denne selvgående blasteren en ny industristandard når det gjelder produksjonsevne. Kompakt mobilitet og allsidighet for små til mellomstore oppgaver.

Til blastring trenger man også en foravskiller og støvsuger.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *