Krevende boring i tidligere tørrdokk

På oppdrag fra Grenland Betongsaging AS skulle vi levere maskin og verktøy for fundamentpeling i 2,8 meter tykk betong. Det skulle bores 180 hull, hvor mange av hullene skulle bores under vann. Det viste seg også at betongen var armert med kumlokk, jernbaneskinner, og trematerialer.

En spesiell utfordring

En utfordring ved slike jobber er å bore helt igjennom betongen for å få opp kjernen. Vi valgte derfor å bestille rør for å lage kjernebor på 5 meters lengde. Da kunne vi bore i én operasjon, hvor vannet var dypest og likevel ha 30 cm klaring til overflaten.

Borene skulle ha en diameter på 525 mm, og vi valgte å bruke segmenter med en spesiell utforming og tykkelse. Med en «Pentruder» MD1 boremaskin (15 kW) med fjernkontroll, og uten håndmatning så fungerte dette over all forventning!

Store ressurser

Med denne konfigurasjonen klarte Grenland Betongsaging AS å bore opptil ett hull om dagen. Oppdragsgiver til Grenland Betongsaging AS hadde satt inn store ressurser for å tilrettelegge for boreoperasjonen. En lekter, 2 båter, 3 mann og 2 dykkere.

Kontinuerlig produksjon

På slike jobber er det selvsagt viktig med kontinuerlig produksjon, noe de klarte med maskiner fra Pentruder og løsninger fra Akutt. Med regelmessig kontakt med kunden kunne vi levere det nødvendige antall bor kontinuerlig slik at produksjonen ikke stoppet opp.

Vi hadde også en ekstra bormaskin som «back up», slik at uforutsette situasjoner ikke skulle oppstå.

Vår oppdragsgiver Grenland Betongsaging AS og deres kunde var svært fornøyd.

Fakta
• Boring av 2,3 meter tykk betong, armert med bl.a stålbjelker og togskinner.
• En del av hullene måtte bores under vann.
• 5 meter lange spesiallagde rør.
• Pentruder MD1 boremaskin (15 kW) med fjernkontroll, og uten håndmatning.
• Komplisert jobb med en lekter, 2 båter, 3 mann og 2 dykkere.
• Ukentlig levering av rør.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *