Legge gulv på betong

Legge gulv på betong

Gulv betong

Hva du bør sjekke før du legger nytt gulv

Følgende informasjon vil beskrive hvorfor du bør sjekke tilstanden til et betonggulv før nytt belegg skal påføres. Overflatebehandling er viktig for optimal ytelse på nytt gulvbelegg. Derfor er det viktig å vite om forholdene som må håndteres når du lakker, belegger eller tetter industrielle betonggulv.

Betong kan være forurenset av olje, fett eller kjemikalier, selv om den bare er noen dager gammel. Det er viktig å få stadfestet graden av forurensing på betongen, slik at en tilpasset forberedelse av overflaten kan utføres.

Det kan også være andre omstendigheter og forhold som må tas med i betraktningen. Overflaten kan tidligere ha vært belagt med alt fra tykke lag epoxy til tynne lag malig eller fugemasse. Forringelse av betongen kan også ha skjedd på grunn av miljøet og gulvets kvalitet og tilstand må derfor evalueres. Anvendelsen av passende nytt gulvbelegg vil være avhengig av denne evalueringen.

Kontakt oss

Tidligere malte overflater

Det er ekstremt viktig å sikre at den eksisterende overflaten er helt uskadd for å unngå at du oppdager dette først når du har begynt å behandle overflaten på gulvet.

Noen ønsker å legge belegg så fort som mulig med lite eller ingen forberedelse i det hele tatt. Skulle det eksisterende belegget imidlertid skrelle, flasse eller boble vil ikke det nye belegget feste seg til undelaget og arbeidet er en fullstendig sløsing med tid, krefter og penger! Derfor er det spesielt viktig å fjerne alle løse belegg med håndskrapere, diamantslipere og / eller blastere (shot blasting).

Legge gulv på betong
Betong

Skitt, olje og forurenset betong

Et av de vanligste problemene man står overfor er rengjøring av skitten og forurenset betong. Det er viktig å innse at betong er som en svamp – den er full av lufthull. Hell en bøtte med vann på et hvilket som helst uforseglet betonggulv, og du vil se at nesten hele mengden ganske enkelt forsvinner. Som vann, vil dette ganske enkelt stige opp og fordampe i løpet av de følgende dagene inntil betongen går tilbake til en helt tørr tilstand.

Når olje eller annen form for forurensning har trengt gjennom betongen, vil dette imidlertid aldri ‘fordampe’. Videre må det innses at en kjemisk rengjøring bare vil vaske overflaten. På grunn av det faktum at oljen har trengt inn i betongen, vil oljen som er igjen i platen bare heve seg til den nyrensede overflaten når overflaten blir renset.

Det anbefales å avfette overflaten og deretter kontrollere lyden på overflatestrukturen. Hvis betongen har blitt skadet eller svekket av slik forurensning, er mekanisk fjerning av den skadede overflaten det viktigste.

Analyse

Test og analyse av betonggulvet

Det første trinnet i å evaluere krav til overflatebehandling er å foreta en visuell inspeksjon for å bestemme betongoverflatens tilstand. Det er viktig å vite historien til den eksisterende betongen. Dette bør omfatte ikke bare kjemikaliene det har blitt utsatt for (hvis gammel betong), men også konstruksjonsdetaljer som f.eks om betongen er lagt direkte på jord eller leire, eller om det er et dreneringslag for sand eller grus? Er det en dampsperre? Hvor langt under gulvet er grunnvannspeilet?

Betongen bør inspiseres for porøsitet, avdekket masse, sprekker, sementavsetninger, bevis på overflateherding eller tilstedeværelse av en herdet sammensatt hinne. Eventuelle tegn på fuktighet og fuktige eller våte flekker på gulvet bør også noteres.

Testing av fukt

Inspiser betongen for fuktighet ved først å se etter fuktige eller våte flekker på gulvet. Legg merke til eventuell lekkasje fra andre områder som må fjernes. Sjekk for skjult fuktighet. Det finnes ulike metoder for måling av fukt.

Imidlertid kan man tape et 1×1 m ark tykk polyeten på gulvet på forskjellige steder der fuktighetsforholdene kan variere, Dette kan f.eks være nær yttervegger, nær bygningens sentrum, eller faktisk et hvilket som helst spesielt mistenkt område. Metoden kan raskt indikere tilstedeværelse av fuktige forhold.

Forsikre deg om at arket er helt forseglet mot gulvet. Kontroller arket etter 16-24 timer. Hvis det vises vannperler på undersiden av arket, er det tilstrekkelig vanndamp til stede for å forstyrre vedheftet av et beleggssystem.

Legge gulv på betong

Legge gulvbelegg på betong – Starte opp arbeidet

Disse tiltakene er innledende undersøkninger for at arbeidet med forberedelse av betonggulv skal gå enklere, være mer økonomisk og holde den kvalitet som kreves.

Imidlertid er denne typen arbeid ikke en «presis vitenskap». Før du tar den endelige avgjørelsen, vil vi alltid foreslå at du tar en prat med oss ​​om ditt spesifikke prosjekt slik at du får hjelp til å tilpasse maskiner og utstyr for oppgaven du står overfor.

Hvordan

Legge gulv på betong

Etter at du har utført trinnene ovenfor er det på tide å begynne å slipe betongen slik at du får en rett og jevn flate å legge gulvet på. Slipingen starter med grove segmenter for å siden suksessivt skifte til finere. Når betongen en rett og jevn kan du begynne at gulvet. Hvordan du legger gulvet er avhenglig av type materiale og gulv, varmekabler etc.

Flere guider

Guider

Fjellsplitting - Vi veileder deg

Les mer
Guider

Legge varmekabler

Legge varmekabler
Les mer
Guider

Kjerneboring

Les mer
Guider

Wiresaging

Les mer

Kontakta salg

Vi tror på direkte personlig service og ønsker du svar på noe, enten på telefon, epost eller skjemaet, så er vi klare for å svare på det du trenger.

Kontakta utleie

Vi tror på direkte personlig service og ønsker du svar på noe, enten på telefon, epost eller skjemaet, så er det Knut som svarer deg og han har full oversikt over tekniske data, tilgjengelighet og priser.